İş İstasyanu Bazlı Safha Kontrölleri Oluşturulması (Sıfır Hata), Operatör Eğtimi, SPC