- Üretim Sistem Dizaynı

- Üretim Sistem Revizyonu (Yalın Üretim/Operational Excellence)


   *
Optimal prosess akışı
   * min. Hammadde, Yarımamul, Bitmiş Ürün stoğu

   * En kısa çevrim zamanı

   * min. Kalitesizlik Maliyeti (min. Hata, Hurda/Fire, Ek İş oranı)

   * Proses optimizasyonu (Yatırım ve İşletme masrafları azaltılması)
   *
Kaizen/Sürekli İyileştirme kültürünün yerleştirilmesi => Müşteri Memnuniyeti
   *
Değer Akış Analizi, Hat Dizaynı, Personel Planlaması, SMED, 6-Sigma,  

      TPS,  Kaizen/Proses Optimizasyonu, TPM, 5S, Poke-Yoke, JIT, Visual  Management  

       Uygulamaları

- Proje Yönetimi (teknik şartname hazırlıkları, istatiksel makina yeterlilik  çalışmaları, etc.)

- ERP Sistem Dizaynı ve Uygulama Çözümleri
- ISO 9000 saha uygulamaları
- SPC uygulamaları
- FMEA uygulamaları