IIoT-Endüstri 4.0

IIoT-Endüstri 4.0

Kalite, Fiyat, Esneklik, Zamanında Sevkiyat genel amacına yönelik, kaynak ve ürün bağlamında inanılmaz faydalar sağlayan ve kullanımı optimize eden bütünsel sistematik olarak tanımlayabiliriz.

Süreci ana hatlarıyla Tasarım, Üretim, Servis fazları olarak göz ününe lacak olursak, her safhada, avantajlarını;

- Tasarım, tasarım, prototip üretimi, test/analiz, üretim aşamalarını ve özellikle değişiklik yönetimini optimize ederek, dijital gölge (Digital-Twin, Digital Thread), özelikle prototip ve test sürecini, sanal ortama aktarıp, tüm analiz ve test işlemlerini yapılması sağlanmış, bu aşamadaki tüm zaman ve parasal kayıplar ortadan kaldırılımıştır. Paralel olarak tasarım değişiklik yönetimi ve ardışık olarak yapılmak zorunda olunan, fikstür ve takımlandırma işlemleri de, ürün tasarım fazına entegre edilerek, ve ek araçlar Artırılmış Gerçeklik - Sanal Gerçeklik  (AR - VR) sayesinde, tüm tasarım fazı kısaltılmıştır. Ek olarak, diğer yan sanayi ile, veri paylaşımı ve paralel çalışmayı imkanlı kılmış, fiyat ve zaman avantajı getirmiştir.

Bunun adı da, ürünü pazara sunma zamanını (Time-to-market) kısaltmak, ya da bizim gibi ülkelerin rekabet avantajı olan, reaksiyon ya da proje teslimat süresi kısalığı için, kritik öneme sahiptir.

- Üretim, gelişmiş sensörler ve ağ bağlantısı sayesinde, başta makina kritik parçaları, prozes parametreleri, takımlar ve işlenenen parça ölçüleri olmak üzere, gerçek zamanlı veri yönetimi ve değerlendirilmesi sayesinde (MES/APM), tüm kaynakların optimal kullanımını sağlar (OEE), üretilen parçanın, sistenilen kalitede, hızlı şekilde ve ilk seferde doğru olacak şeklide yapılmasını sağlar. BU da optimal maliyet olarak yansıyacak, paralel olarak, tip değiştirme (esneklik, reaksiyon süresi) ve giderek yaygınlaşan, özgün (individual) ürün isteklerini karşılamada, kolaylık sağlayacaktır.

- Servis/Bakım, geriye takip edilebilirlik, büyük veri geri bildirim-değerlendirme (big data analysis), ağ sayesinde, hem müşteri isteklerinin, ürün kalite kriterlerine dönüştürülmesinde (QTC), hem optimal kullanım parametrelerinin oluşturulmasında ve takibinde, hem de aıza bildirimi, giderimi ve iyileştirme isteklerinde, optimal eko-sistemi oluşturacaktır.


BUNU PAYLAŞ

YORUMLAR