Newsletter

Sign up for great specials and the latest events at Be You Spa!Join!

VİZYONUMUZ
 "İyinin daha iyisi her zaman vardır" sloganıyla yola çıkarak, mükemmeliği arayışı kendine ilke edinmiş işletmeler oluşturmada katkı sağlamayı kendimize hedef seçerek yolumuza devam ediyoruz. 

Fuat Kaplan

BİZİ TAKİP EDİN

        

Hakkımızda

Yalın Üretim Danışmanlığı 2011 yılında, endüstride alandaki önemini vurgulamak ve özellikle (/maalesef) Türk Sanayisindeki sınırlı katma değer seviyesi artışında katkısını sunmak amacıyla kurulmuştur...

devamı

Yalın Üretim

Ana hatlarıyle, II. Dünya Savaşı sonrası yaşayabilirlik adına Japonların ve özellikle Toyata çalışanlarının geliştirdikleri, işletmedeki tüm ısrafların ortadan kaldırılması, üretimin standart ve en temel …

devamı

Referanslarımız

  • BSM Kompresör/İzmir
  • SKP Makina/Manisa
  • TARMAK Makina/Adana
  • Mikropor Filters/Ankara

 

devamı

Operasyonel Mükemmellik

Operasyonel Mükemmellik (OpM) prensip bazlı davranışlar bütünü ve bu davranışlar sonucu ortaya çıkan iş sonuçlarıdır. Burada OpM ne bir program, ne yeni bir metot, ne de modavari bir yönetim tarzıdır, OpM doğru prensipler üzerine kurulmuş, tüm işletmedeki doğru davranışların (bir) sonucudur. Dr. Shingo veya Toyota Production System’de işaret edildiği gibi, doğru prensiplerden kasıt, prensiplerin doğal ve genel doğruları içermesi, evrensel olması, ifade ettikleri manaların zamandan bağımsız olması gibi özellikleri haiz olmasıdır .Diğer taraftan ”Sürekli iyileştirme” işletmenin ana fonksiyonları dışında görüldüğü veya yapılacak “diğer şey“ olarak görüldüğü sürece OpM’e ulaşmak biraz hayal olarak kalacaktır. İşletme üst yönetimi/liderler firma misyonunu, vizyonunu ve OpM prensiplerinin değerler zincirini tespit edip, tüm çalışanlarına bunları benimsetmelerini, uygulamalarını sağlamaları durumunda, çalışanların düşüncelerini ve değerleri zincirini de değiştirmiş olacaklar, bu da toplamda onların davranışlarını değiştirecektir. Grubun kolektif davranışının değişmesi, kültürü de değiştirecektir, ki bu bir liderlik sorumluluğudur ve delege edilemez.

Prensipler ana hatlarıyla şunlardır: Alçak gönüllü yönetim tarzı, herkese saygılı yaklaşım, proseslere konsantre olmak, bilimsel düşünceyi hakim kılmak, doğal proses akışı ve çekme sistemi, kaliteye yerinde/her tekil operasyonda ulaşmak (hatalı parçayı bir sonraki operasyona göndermemek), sürekli iyileştirmek, amaçların sürekliliğini sağlamak …
devamı